BÖLÜM 11: DİJİTAL ÇAĞDA ÖĞRETİMİN KALİTESİ

11.2 DİJİTAL ÇAĞDA ÖĞRETİM KALİTESİNİN DOKUZ ADIMI

Şekil 11.2 Kaliteli öğretimin dokuz adımı
Resim: © http://kennedysdisease.blogspot.ca/

Bir önceki kısımda, çevrimiçi olarak da ulaşabileceğimiz birçok faydalı kalite güvence standartları, kuruluşları ve araştırmaları olduğundan bahsetmiştim. Bu kısımda, bunları tekrarlamak yerine bu tip standartları uygulamak için birkaç pratik adım önerisinde bulunacağım.

Bu önerilerde bulunurken, bir programın onaylanması için gerekli tüm standart prosedürlerin kurumlar tarafından uygulandığını varsayacağım. Yine de, böyle bir program teklifini vermeden önce aşağıda kısaca bahsettiğim dokuz adımın dikkate alınması düşünülebilir. Bu dokuz adım, varolan bir dersin yeniden tasarlanmasında da kullanılabilir.

Tamamen çevrimiçi bir dersi geliştirmek için kullanılacak ‘standart’ kalite çalışması, ders tasarımı için ADDIE  ya da Türkçe kısaltmasıyla ATGUD modelinde olduğu gibi bir sistem yaklaşımı benimsemek olacaktır (bkz. Bölüm 4.3). Puzziferro ve Shelton (2008), bununla ilgili mükemmel bir örnek sunuyor. ‘Standart’ sistem yaklaşımı modeliyle farkını anlamanız için şunu söyleyebilirim: ATGUD modeli, Altıncı Adım’a kadar devreye girmiyor bile…

Bununla birlikte, değişken, belirsiz ve kaotik bir çağ olan dijital çağda sistem yaklaşımının sınırlılıkları olduğundan da bahsetmiştim (bkz. Bölüm 4.7). Her durumda, yalnızca çevrimiçi dersler için değil, yüz yüze ve harmanlanmış ders ve programlar için de işe yarayacak bir sürece ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla, kaliteli bir ders tasarımı için sistematik ama daha esnek bir yaklaşım izlemeyi amaçlıyorum. Bu yaklaşım, birçok farklı ders verme biçimini de kapsayacak genişlikte olmalı…  Dahası, yalnızca dersin öğretimine bakmak da yeterli olmayacaktır. Öğrenmenin gerçekleşeceği tam bir öğrenme ortamı oluşturmak son derece önemlidir (bkz. Ek 1).

Büyük olasılıkla ard arda değil birbirlerine paralel olarak geliştirilecek dokuz adımdan oluşan bir kalite çerçevesi ortaya koyacağım. Paralel olarak geliştirilebilecek olsalar da, sıralamanın arkasında bir mantık var elbette…

  1. Birinci Adım: Nasıl öğretmek istediğinize karar verin
  2. İkinci Adım: Ders verme biçimine karar verin
  3. Üçüncü Adım: Bir ekiple çalışın
  4. Dördüncü Adım: Varolan kaynakları kullanın
  5. Beşinci Adım: Teknolojiyi öğrenin
  6. Altıncı Adım: Uygun öğrenme amaçlarını belirleyin
  7. Yedinci Adım: Ders yapısını ve öğrenme etkinliklerini tasarlayın
  8. Sekizinci Adım: İletişim, iletişim, iletişim: İletişim kurun
  9. Dokuzuncu Adım: Değerlendirin ve yenilenin

Bu adımların her biri, kitabın önceki bölümlerinde gördüğünüz materyaller üzerine yapılandırılacaktır.

Kaynakça

Puzziferro, M., & Shelton, K. (2008). A model for developing high-quality online courses: Integrating a systems approach with learning theory Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol. 12, Nos. 3-4

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.