EK 2: MEDYA SEÇİMİNİ VE KULLANIMINI YÖNLENDİREN SORULAR

SECTIONS Modeli / I-Interaction / Etkileşim

30. Geliştirmeye çalıştığım beceriler açısından baktığımda, hangi etkileşim türleri en faydalı olacaktır? Bu tür etkileşimleri kolaylaştırmak için hangi medya veya teknolojileri kullanabilirim?

31. Zamanımı etkin kullanmak açısından, hangi tür etkileşimler öğrencinin kavraması ve beceri gelişimi ile öğrencilerle etkileşim içerisinde olduğum süre arasında iyi bir denge kuracaktır?

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.