EK 2: MEDYA SEÇİMİNİ VE KULLANIMINI YÖNLENDİREN SORULAR

SECTIONS Modeli / T-Teaching / Öğretim ve Diğer Pedagojik Faktörler

22. İçerik ve beceriler açısından öğretimden beklenen öğrenme çıktıları nelerdir?

23. Öğrenme çıktılarını kolaylaştırmak için hangi öğretim stratejileri işe koşulacak?

24. İçeriğin sunulması ve beceri gelişimi açısından, bu ders için yazılı medyanın hangi pedagojik özellikleri uygun olacaktır?

25. İçeriğin sunulması ve beceri gelişimi açısından, bu ders için ses dosyalarının hangi pedagojik özellikleri uygun olacaktır?

26. İçeriğin sunulması ve beceri gelişimi açısından, bu ders için videonun hangi pedagojik özellikleri uygun olacaktır?

27. İçeriğin sunulması ve beceri gelişimi açısından, bu ders için bilgisayar ve internetin hangi pedagojik özellikleri uygun olacaktır?

28. İçeriğin sunulması ve beceri gelişimi açısından, bu ders için sosyal medyanın hangi pedagojik özellikleri uygun olacaktır?

29. Bu derste nelerin yüz yüze yapılması gerekiyor?

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.