BÖLÜM 3: ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: YÜZ YÜZE

Bölümün Amacı

Bu bölümde, yüz yüze öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılan öğretim yöntemlerinden bahsedilmektedir. Bu bölümü okuduktan sonra:

 • yüz yüze öğretim ortamlarında kullanılan farklı öğretim yöntemlerini tanımlayabilecek;
 • her yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini tartışabilecek;
 • her yaklaşımın dijital çağın öğrencilerinin gereksinimlerini ne kadar karşıladığını belirtebilecek;
 • kendi öğretim bağlamınız için en uygun öğretim yöntemini (veya yöntemleri) seçebileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

Bu bölümde beş farklı öğretim perspektifi, öğrenme kuramları ve bağlı epistemolojilerle ilişkilendirilerek dijital çağ bağlamında incelenmektedir. Bu bölümde, aşağıdaki konular yer almaktadır:

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 3.3 Derslerin geleceği
 • Etkinlik 3.4 Kavramsal öğrenme
 • Etkinlik 3.5 Çıraklık kurumunun yüksek öğretime uygulanması
 • Etkinlik 3.6 Yaşantısal tasarım modellerinin değerlendirilmesi
 • Etkinlik 3.7 Korumacı, sosyal reform ve bağlantıcılık

Önemli Noktalar

Çoğu eğitmen, hem konuya hem de öğrencilerinin o anki gereksinimlerine bağlı olarak farklı yöntemleri bir araya getirebilir. Yine de, farklı öğretim yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinden edinilecek bir takım temel çıkarımlar bulunmaktadır.

 1. Öğretmenlerin dijital çağda karşı karşıya kaldığı tüm gereksinimleri tek bir yöntemin karşılaması olanaklı gözükmemektedir.
 2. Bununla birlikte bazı öğretim biçimleri, dijital çağın gerektirdiği becerilerin geliştirilmesine daha uygundur. Özellikle de diyalog ve tartışma gibi kavramsal gelişime ve bilgi yönetimine odaklanan yöntemler ile gerçek dünya bağlamında gerçekleştirilen yaşamsal öğrenme yöntemleri, dijital çağın gerektirdiği üst düzey kavramsal becerilerin geliştirilmesine daha fazla katkı sağlamaktadır.
 3. Gereksinim duyulan yalnızca kavramsal beceriler değildir. Asıl gereksinim duyulan, kavramsal, pratik, bireysel ve sosyal becerilerin üst düzey karmaşık durumlar içerisinde birleştirilmesidir. Bu da, farklı öğretim yöntemlerinin bir araya getirilmesi anlamına gelmektedir.
 4. Bu öğretim yöntemlerinin hemen hepsi, medya veya teknolojiden bağımsızdır. Diğer bir deyişle, geleneksel sınıflarda yüz yüze veya çevrimiçi olarak kullanılabilir. Öğrenme perspektifinde önemli olan yalnızca teknolojiyi seçmek değil, aynı zamanda doğru öğretim yöntemini de seçmek ve uygun şekilde kullanmak olmalıdır.
 5. Bununla birlikte, bir sonraki bölümde, yeni teknolojilerin eğitim-öğretim için yeni olanaklar sunduğunu göreceğiz. Etkinliklere daha fazla zaman ayırabilmek, yeni ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve hem öğretmenlerin hem de sistemin verimliliğini artırmak gibi.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.