EK 2: MEDYA SEÇİMİNİ VE KULLANIMINI YÖNLENDİREN SORULAR

SECTIONS Modeli / N-Networking / Ağ Oluşturma

35. Öğrencilerin dersin dışında da konu alan uzmanlarıyla, alandaki profesyonel çalışanlarla ve ilgili diğer kişilerle bir ağ oluşturmalarını sağlamak ne kadar önemli? Bu tür dış bağlantıların derse veya öğrenmeye katkısı olacak mı?

36. Eğer önemliyse, bunu en iyi şekilde nasıl yapabilirim? Sosyal medyayı özel olarak bu amaçla kullanarak mı? Diğer standart ders teknolojileriyle birlikte kullanarak mı? Tasarımı ve/veya yönetimi için öğrencilere yetki devri yaparak mı?

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.