BÖLÜM 7: MEDYA TÜRLERİ ARASINDAKİ PEDAGOJİK FARKLAR

Bölümün Amacı

Bu bölümü okuduktan sonra:

 1. Aşağıdaki medya türlerinin pedagojik özelliklerini tanımlayabilecek:
 • metin;
 • ses;
 • video;
 • bilgisayar ve İnternet;
 • sosyal medya;
 1. Farklı medya türlerine ilişkin uygun pedagojik rollerin belirlenmesi için bir analiz çerçevesi oluşturabilecek; ve
 2. Yaptığınız analizi özel öğretim modüllerine uygulayabileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

 • 7.1 Medya türlerinin pedagojik farklılıkları
 • 7.2 Metin
 • 7.3 Ses
 • 7.4 Video
 • 7.5 Bilgisayar ve İnternet
 • 7.6 Sosyal medya
 • 7.7 Eğitsel medyanın pedagojik özelliklerinin analizine dair bir çerçeve

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 7.2 Metnin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 7.3 Sesin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 7.4 Videonun kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 7.5 Bilgisayar ve İnternetin kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 7.6 Sosyal medyanın kendine özgü pedagojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Etkinlik 7.7 Bir öğretim modülü için medya türü seçimi

Önemli Noktalar

Öğrenme ve öğretme için kullanılan çok çeşitli medya türleri vardır. Yakından bakıldığında:

 • Metin, ses, video, bilgisayar, İnternet ve sosyal medyanın her birinin, kendini öğrenme ve öğretme için faydalı kılan eşsiz özellikleri vardır;
 • Medya türünün seçiminde veya farklı medya türlerinin bir araya getirilmesinde şunlara dikkat edilmelidir:
  • öğretimin ardındaki genel felsefe;
  • konunun veya içeriğin sunumsal ve yapısal gereklilikleri;
  • öğrenenlerin geliştirmesi beklenen beceriler;
  • farklı medya türlerinin potansiyel rollerinin belirlenmesine eğitmenin veya öğretmenin (ve hatta artık giderek öğrenenlerin de) hayalgücü;
 • Öğrenenlerin elinde, kendi öğrenme materyallerini üretmek veya bilgilerini göstermek amacıyla kullanabilecekleri güçlü sosyal medya araçları vardır;
 • Her bir öğrencinin ilgi alanı etrafında yapılandırılan dersler, öğrencilerin ortaklaşa karara varılan yeterliklerin veya öğrenme çıktılarının geliştirilmesini destekleyecek uygun içerik ve kaynakları araştırmalarına izin verir;
 • İçerik, İnternet üzerinde açık ve ücretsiz olarak erişilebilir durumdadır; sonuç olarak, öğrenenler bir profesörün veya öğretmenin söyleyeceğinden fazlasını arayabilir, kullanabilir veya uygulayabilir;
 • Öğrenciler kendi kişisel çevrimiçi öğrenme ortamlarını yaratabilirler;
 • Birçok öğrenci, halen daha, öğrenme sürecine rehberlik edecek yapılandırılmış bir yaklaşıma ihtiyaç duyacaktır;
 • Sosyal medya yoluyla nitelikli öğrenmenin temini için öğretmenin buradalığı ve rehberliği gereklidir;
 • Öğrenenlerin dijital çağın gerektirdiği kilit becerileri geliştirebilmesi için, öğretmenlerin öğrenen özgürlüğü ve aşırı yönlendirme arasında bir orta yol bulması gerekir.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.