BÖLÜM 2: BİLGİNİN DOĞASI VE ÖĞRETİM SÜRECİ

Bölümün Amacı

Bu bölümde, bilginin doğasına ilişkin görüşlerimiz ile nasıl öğreteceğimiz konusunda verdiğimiz karar arasındaki ilişki tartışılmaktadır. Bu bölümü okuduktan sonra:

 • öğretme sürecinizi etkileyen kişisel epistemolojik/felsefi duruşunuzu fark edebilecek,
 • akademik bilgi ve günlük hayatta kullanılan bilgi arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumlayabilecek,
 • teknolojinin bilginin doğasında yaptığı değişimleri ve öğretim sürecine katkıları konusunda karar verebilecek,
 • temel öğrenme kuramlarını geniş kapsamlı bir şekilde açıklayabilecek ve öğretim sürecine etkilerini tartışabilecek,
 • öğrenmenin farklı türlerini ve düzeylerini tanımlayabilecek, konu alanınız ve öğrencileriniz için hangisinin daha uygun olduğuna karar verebilecek,
 • bu fikirleri kendi öğretim sürecinizde kullandığınız kişisel yaklaşımınız ve felsefeniz ile bütünleştirebilecek, ve
 • bu bölümde ele alınan konular ışığında, öğretim sürecinde benimsediğiniz genel yaklaşımınızda ne gibi değişiklikler yapabileceğinize karar verebileceksiniz.

Bölümde Yer Alan Konular

Bu bölümde, bilginin doğasına ilişkin farklı görüşler ile bu görüşlerin öğrenme ve öğretme sürecine olan etkisini tartışacağım.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

Bu bölümde, ayrıca, aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 2.1 İyi bir eğitmenin özellikleri nelerdir?
 • Etkinlik 2.3 Davranışçılık kuramının sınırlı yönleri nelerdir?
 • Etkinlik 2.4 Bilişselcilik kuramının sınırlı yönleri nelerdir?
 • Etkinlik 2.5 Yapılandırmacılık kuramının sınırlı yönleri nelerdir?
 • Etkinlik 2.6 Bağlantıcılık kuramının sınırlı yönleri nelerdir?
 • Etkinlik 2.7 Epistemoloji ve akademik bilgi

Önemli Noktalar

 • Öğretmek, içinde bulunulan durum, konu alanı ve öğrenen çeşitliliğinin bütünleştirilmesini gerektiren oldukça karmaşık bir iştir. Bu nedenle, büyük genellemeler yapmaya izin vermez. Diğer yandan örnek uygulamalara, kuram ve araştırmalara dayalı bir takım yönerge ve kurallar önermek, sonrasında ise bu yönerge ve kuralları yerel koşullara uyarlamak mümkündür.
 • Kişisel olarak sahip olduğumuz (çoğu zaman belli bir konu alanındaki diğer uzmanların da paylaştığı) inanç ve değerlerimiz, bizim öğretime olan yaklaşımımızı şekillendirir. Bu temel inanç ve değerlerimiz genellikle örtüktür ve belli bir konu alanında uzman olmanın önemli bileşenlerinden biri olarak görülmesine rağmen öğrenenlerle doğrudan paylaşılmaz.
 • Farklı öğrenme kuramları, bilginin doğasına ilişkin farklı bakış açılarını yansıtır.
 • Açık bir şekilde ortaya konulmamış olsa da, hatta kişi kendi inançlarının tamamen farkında olmasa da, her öğretmen mesleğe belli bir epistemolojik ve kuramsal duruşla başlar.
 • Bağlantıcılık kuramı haricinde, bu bölümde ele alınan her bir öğrenme kuramını destekleyecek deneysel kanıtlar bulunmaktadır. Kuramlar arasındaki farklılıklar, her bir kuramın etkililiğine bağlı olduğu kadar bilgi hakkındaki inanç ve değerlere de bağlıdır.
 • Akademik bilginin diğer bilgi türlerinden farklı olduğu ve özellikle günümüzde (dijital çağda) bunun daha geçerli olduğu söylenmektedir.
 • Ancak, akademik bilgi, günümüz toplumu için önemli olan tek bilgi türü değildir. Eğitmenler olarak bizler, diğer bilgi türlerinin ve bu bilgi türlerinin öğrencilerimiz için sahip olduğu potansiyel önemin farkına varmalı ve dijital çağın öğrenenleri için gerekli bilgi ve beceriler bütününü sağladığımızdan emin olmalıyız.

 

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.