BÖLÜM 8: EĞİTİMDE MEDYA TÜRLERİNİN SEÇİLMESİ VE KULLANILMASI: SECTIONS MODELİ

8.7 KURUMSAL KONULAR

Şekil 8.7.1 Öğrenme Ortamları, self-servis video kayıt stüdyosu, Baillieu Kütüphanesi, Melbourne Üniversitesi
Resim: © University of Melbourne, 2014

8.7.1 Teknoloji ile öğretim için kurumsal hazırbulunuşluk

Öğretmenlerin medya ve teknoloji seçimini etkileyen en kritik konulardan biri de:

  • kurumun öğretim etkinliklerini nasıl yapılandırdığı;
  • kurumun sağladığı öğretimsel ve teknolojik hizmetler; ve
  • kurumun sağladığı medya ve teknoloji desteğidir.

Bir kurumun düzeni her gün belli periyotlar halinde fiziksel sınıflarda yapılan dersler üzerine kurulmuş ise, öğretmenlerin odak noktası da sınıf içerisinde verilen dersler olacaktır. Bölüm 8.1’de Mackenzie’den bir alıntı yapmıştık: “Öğretmenler her zaman kendilerine sunulanın en iyisini en iyi şekilde kullanmışlardır. İşte bizim üstünde düşünmemiz gereken de budur.” Bunun tam tersi de doğrudur. Eğer okul ya da üniversite bir teknolojiyi desteklemiyorsa, öğretmenler de haklı olarak o teknolojiyi kullanmayacaklardır. Teknoloji kullanıma hazır durumda olsa bile (örneğin bir öğrenme yönetim sistemi veya video prodüksiyon merkezi), öğretmen o teknolojinin kullanımı ve potansiyeli konusunda yönlendirilmemişse veya eğitim almamışsa, o teknoloji ya az kullanılacak ya da hiç kullanılmayacaktır.

Öğretim amaçlı medya ve teknoloji kullanımını geniş ölçekte başarıyla uygulayan çoğu kurum, öğretim elemanlarının ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği farkına varmış ve öğrenme-öğretme ortamlarını desteklemek için öğretim tasarımcılarını, medya tasarımcılarını ve teknoloji destek personelini işe koşmuşlardır. Bazı üniversiteler, yenilikçi öğretim projeleri için finansman sağlamaktadır.

Teknoloji kullanımının en önemli olası sonuçlarından biri, teknolojinin etkin olarak kullanılmasını sağlamak üzere öğretim ve teknoloji desteğini yeniden yapılandırmak ve düzenlemektir. Çoğu kez, teknoloji var olan yapının üzerine eklenip bırakılmaktadır; çünkü bir düzenin yeniden yapılandırılması hem yıkıcı bir etkiye sahiptir hem de kısa vadede maliyetli bir eylemdir. Bununla birlikte, bu yeniden yapılandırma süreci, teknoloji tabanlı öğretimin başarıyla uygulanması için son derece gereklidir (yükseköğretimde teknolojinin öğretim amaçlı kullanımının desteklenmesinde yönetim stratejilerine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Bates & Sangrà, 2011; e-öğrenmeye kurumsal hazırbulunuşluğu değerlendirme yöntemi için bkz. Marshall, 2007).

Kurumların ataleti, asgari örgütsel değişimle kullanılmaya başlanabilecek teknolojilere karşı bir önyargı oluşturmaktadır. Bu teknolojiler, öğrenme üzerinde azami etkiye sahip olacak teknolojiler olmasa bile… Bu tür örgütsel zorlukların aşılması oldukça güçtür ve yeni teknolojilerin kullanıma çok yavaş girmesinin ardındaki nedenlerden de biridir.

8.7.2 Profesyonellerle çalışmak

Şekil 8.7.2 Chris Crowley, British Columbia Üniversitesi Öğretim, Öğrenme ve Teknoloji Merkezi’nde Proje Yöneticisi ve Öğretim Tasarımcısı olarak çalışıyor. Chris, Toprakbilim de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda çevrimiçi derslerin tasarım, geliştirme ve yayınlanmasında görev yapıyor.

Öğrenme ve öğretme için medya ve teknoloji kullanımında deneyimli olan kişiler için bile, bu bölümde tartıştığımız medya türlerinden herhangi birinin (belki sosyal medya hariç) üretiminde profesyonel medya prodüksiyon ekipleriyle çalışmaları akıllıca olacaktır. Aslına bakılırsa, işin daha başında hangi medya veya teknolojinin en uygun olduğunu belirlemek için bir öğretim tasarımcısıyla çalışmak da (gerekli olmasa bile) faydalı olabilir. Teknoloji seçiminin, yalnızca belirli bir medya türü veya teknolojiyi kullanmak için değil, eğitimsel amaçlara göre yapılması önemlidir.

Profesyonel kişi veya ekiplerle çalışmak için birçok neden vardır:

  • Profesyonel kişiler teknolojiyi iyi anlar ve sonuç olarak daha iyi bir ürüne daha kısa zamanda ulaşmanıza yardımcı olurlar.
  • Bir elin nesi var, iki elin sesi var: İşbirliği içerisinde bir ekip halinde çalışmak, medya ve teknolojileri nasıl kullanacağınıza dair yeni ve daha iyi fikirler ortaya çıkaracaktır.
  • Öğretim tasarımcıları ve profesyonel medya prodüksiyon ekipleri, medya prodüksiyonuna ilişkin proje yönetimi ve bütçe konularına aşinadır. Bütçe sınırlarını aşmadan zaman içerisinde izlenecek adımları iyi planlayabilirler. Öğretmenlerin tek başlarına çalıştıklarında üretim için çok para ve zaman harcayabileceği düşünüldüğünde, bu önemli bir faktördür.

Buradaki kilit nokta şudur: Öğretmenlerin iyi kalitede ses ve video tabanlı materyalleri kendilerinin üretmesi günümüzde artık olanaklı ve kolay olsa dahi, bu süreçte her zaman medya prodüksiyonu konusunda uzman kişilerden faydalanabilirler.

8.7.3 Üzerinde düşünülmesi gereken sorular

1. Öğretim amaçlı medya ve teknoloji seçimi aşamasında kurumumdan ne kadar ve ne tür destek alabilirim? Bu tür bir desteğe kolayca ulaşabilir miyim? elde edeceğim destek ne kadar iyi ve faydalı olabilir? Destek personeli, benim ihtiyacım olan uzmanlığa sahip mi? Yeni teknolojilerin öğretim amaçlı kullanımı konusunda bilgileri güncel mi?

2. Yeni bir ders tasarımı yapabilmem veya mevcut bir dersi yeniden yapılandırmaya odaklanabilmem için bir dönem ücretli izin almam veya bir öğretim asistanı görevlendirmem için gerekli finansman var mı? Medya prodüksiyonu için finansman var mı?

3. Öğrenme yönetim sistemi veya ders anlatımlarının video kaydı gibi ‘standart’ teknolojileri ve uygulamaları mı takip etmem gerekir yoksa yepyeni bir şey denemek istesem kurumum tarafından yüreklendirilir ve desteklenir miyim?

4. Herşeyi baştan yaratmak yerine, derslerinde kullanabileceğim uygun medya kaynakları var mı? Bu kaynakları belirlemede ve telif konularıyla uğraşmada kütüphaneden destek alabilir miyim?

Yukarıdaki soruların her birine vereceğiniz yanıt olumsuz ise, başlangıçta medya ve teknoloji kullanımına ilişkin hedeflerinizi biraz düşük tutmanızı tavsiye ederim. Bununla birlikte, günümüzde artık web sitesi, blog, wiki, ses dosyaları ve hatta basit video prodüksiyonlarını bile kendiniz kolaylıkla yapabilir ve yönetebilirsiniz. Aynı şekilde öğrenciler de, kendilerine şans verildiği takdirde, öğrenme kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlamak için yeterli beceriye ve isteğe sahip olabilirler. Hepsinin ötesinde, Bölüm 10’da da göreceğimiz gibi, eğitim amaçlı kullanıma açık yüksek kaliteli eğitsel medya miktarı giderek artmaktadır.

Kaynakça

Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: JosseyBass/John Wiley and Co.

Marshall, S. (2007). eMM Version Two Process Assessment Workbook Version 2.3.Wellington NZ: Victoria University of Wellington

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.