EK A: ETKİLİ BİR ÖĞRENME ORTAMI YARATMAK

A.1 TASARIM İLKELERİNİ ZENGİN BİR ÖĞRENME ORTAMINDA UYGULAMA

Bu kitabın tüm bölümleri, dijital çağda öğretmek için rehber ilkeler ortaya koymayı amaçlıyor. Bununla birlikte, bu ilkeleri dış dünyadan bağımsız olarak düşünmek ve uygulamak mümkün değil. Hem öğretmenler hem de öğrenciler hızla değişen bir dünyada, hızla değişen yeni teknolojilerle, yeni öğretim yaklaşımlarıyla ve hükümetin, işverenlerin, velilerin ve medyanın baskısıyla karşı karşıya kalmış durumdalar.

Bu ek bölüm, kitapta bahsedilen rehber ilkeleri benim etkili bir öğrenme ortamı olarak adlandıracağım pragmatik bir koşullar seti içerisine yerleştirmeyi ve kitapta bahsi geçen ilkelerin uygulanabileceği güçlü ancak esnek bir bağlam ortaya koymayı amaçlıyor. Kitapta yer alan içeriğin tümünden beslendiği için bu kısmı kitaba ek olarak vermeyi tercih ettim. Ancak, rehber ilkelerin etkili olabilmeleri için, zengin ve tutarlı bir öğrenme ortamında uygulanmaları gerektiğini hatırlamalıyız.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.