BÖLÜM 5: KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK DERSLER (KAÇD)

Bölümün Amacı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Massive Open Online Courses – MOOC) yükseköğretimdeki teknoloji tabanlı yeniliklerin en rahatsız edicisi, en çok kargaşaya neden olanı ve dolayısıyla da en çok tartışılanıdır.

Bu bölümü bitirdiğinizde,

 1. Farklı KAÇD türleri arasındaki ve KAÇD’ler ile diğer çevrimiçi ve açık öğrenme türleri arasındaki farkları anlayabilecek,
 2. Kendinize ait bir KAÇD geliştirmek isteyip istemediğinize veya ne tür bir KAÇD geliştirmek istediğinize karar verebilecek,
 3. Okul yönetiminize KAÇD’lere yatırım yapıp yapmama konusunda önerilerde bulunabileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 5.3: KAÇD tasarımı hakkında düşünelim
 • Etkinlik 5.4: KAÇD’lerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirelim
 • Etkinlik 5.6: KAÇD’lerle ilgili strateji oluşturalım

Önemli Noktalar

 1. KAÇD’ler yükseköğretim kurumlarını, hem çevrimiçi öğretim stratejilerini hem de açık öğretim yaklaşımlarını gözden geçirmeye itmektedir.
 2. KAÇD’ler ne çevrimiçi öğrenmenin ne de açık ders malzemelerinin tek şeklidir. KAÇD’lerin güçlü ve zayıf yönlerinin çevrimiçi öğrenme ve açıklık politikası çerçevesi içerisinde değerlendirilmesi önemlidir.
 3. Farklı hedefler ve farklı felsefeler temelinde, KAÇD’lerin tasarımında büyük bir çeşitlilik vardır.
 4. Bugün itibariyle, gerek derin veya dönüşümsel öğrenmenin geliştirilmesi gerekse dijital çağın gerektirdiği üst düzey bilgi ve becerilerin geliştirilmesi açısından KAÇD’lerin ciddi yapısal sınırlılıkları bulunmaktadır.
 5. KAÇD’ler halen daha olgunluklarının ilk aşamasındadır. Güçlü ve zayıf yönleri daha net bir şekilde belirdikçe ve tasarımlarda deneyim elde edildikçe, yükseköğretim düzeyindeki öğrenme ortamlarında önemli bir yer edineceklerdir.
 6. KAÇD’ler, bazı geleneksel öğretim formlarının (geniş ölçekli ders anlatımları gibi) yerini alabilirler. Bununla birlikte, KAÇD’lerin daha ziyade diğer geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif veya önemli bir tamamlayıcı olacağı düşünülmektedir. Yükseköğretimin yüksek maliyetine kendi başına bir çözüm olmasalar da KAÇD’ler, değişim için önemli bir itici güç olacaktır.
 7. KAÇD’lerin gelecekteki en önemli değeri, belki de, topluluk tabanlı etkinlikler ve eylemlerle geniş ölçekli küresel sorunlarla baş etmede bir yol açacak olmasıdır.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.