BÖLÜM 11: DİJİTAL ÇAĞDA ÖĞRETİMİN KALİTESİ

Bölümün Amacı

Bu bölümü bitirdiğinizde, daha önceki bölümlerde öğrendiklerinizle birlikte,

 • dijital çağda öğretim açısından ‘kalite’yi tanımlayabilecek,
 • öğrenme ve öğretme için tercih ettiğiniz yaklaşımı belirleyebilecek,
 • sorumlu olduğunuz dersleri verme biçiminize karar verebilecek,
 • dijital çağda etkili öğretim için ekip çalışmasının neden önemli olduğunu anlayacak,
 • dersleriniz için varolan kaynakları en iyi şekilde kullanabilecek,
 • öğrenme sürecini desteklemek için doğru teknolojiyi ve araçları seçip kullanabilecek,
 • dijital çağda öğretim için uygun öğrenme amaçlarını belirleyebilecek,
 • uygun bir ders yapısı ve bağlantılı öğrenme etkinliklerini tasarlayabilecek,
 • öğrencilerle ne zaman ve nasıl iletişim kuracağınızı bilecek,
 • öğretim sürecini değerlendirebilecek, gerekli iyileştirmeleri yapabilecek ve nasıl öğrettiğinize ilişkin yenilikleri öğrenip öğretim sürecinizi geliştirebileceksiniz.

Bölümde Yer Alan Konular

 • 11.1 Dijital çağda öğretimin kalitesi dediğimizde ne kastediyoruz?
 • 11.2 Dijital çağda öğretimin kalitesinin dokuz adımı
 • 11.3 Birinci Adım: Nasıl öğretmek istediğinize karar verin
 • 11.4 İkinci Adım: Ne tür ders veya programdan bahsediyorsunuz?
 • 11.5 Üçüncü Adım: Bir ekiple çalışın
 • 11.6 Dördüncü Adım: Varolan kaynakları kullanın
 • 11.7 Beşinci Adım: Teknolojiyi öğrenin
 • 11.8 Altıncı Adım: Uygun öğrenme hedeflerini belirleyin
 • 11.9 Yedinci Adım: Ders yapısını ve öğrenme etkinliklerini tasarlayın
 • 11.10 Sekizinci Adım: İletişim, iletişim, iletişim
 • 11.11 Dokuzuncu Adım: Değerlendirin ve iyileştirin
 • 11.12  Ders tasarımında sağlam bir temel oluşturma

Bu bölümde, ayrıca, aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 11.1 Öğrenme ve öğretmede ‘kalite’nin tanımlanması
 • Etkinlik 11.3 Öğretme tarzınızı yeniden düşünün
 • Etkinlik 11.6 Varolan kaynakları kullanın
 • Etkinlik 11.7 Teknolojiyi öğrenin
 • Etkinlik 11.8 Öğrenme hedeflerini belirleyin
 • Etkinlik 11.9 Bir dersi veya programı yapılandırmak
 • Etkinlik 11.10 Öğrencilerle iletişim kurun
 • Etkinlik 11.11 Dersinizi veya programınızı değerlendirin

Önemli Noktalar

1. Bu kitapta, kaliteyi şöyle tanımlıyoruz: Öğrencilerin dijital çağda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmelerine başarıyla yardımcı olacak öğretim yöntemleri.

2. Resmi ulusal ve uluslararası kalite güvence süreçleri, kaliteli öğretimi ve kaliteli öğrenmeyi garanti etmez. Geçmişteki ‘en iyi’ uygulamalara ve gerçek öğretim sürecinden önceki aşamalara odaklanan prosedürler, öğrenmenin duygusal, duyuşsal ve kişisel boyutunu gözardı eder. Dijital çağdaki öğrencilerin ihtiyaçlarına da özel bir ilgi göstermez.

3. Yeni teknolojiler ve dijital çağın öğrencilerinin ihtiyaçları, geleneksel kampüs eğitimini tekrar düşünmemiz gerektiğini söylüyor; özellikle de bilgi aktarımına odaklanmışsa… Bu, mevcut durumda nasıl öğrettiğinizi düşünüp, içinde yaşadığımız dijital çağda aslında nasıl öğretmek istediğinizi belirlemeniz anlamına geliyor. Bunu yapabilmek için teknik uzmanlıktan çok, hayal gücüne ve vizyona ihtiyacınız var.

4. Sahip olduğunuz öğretim felsefesine, öğrencilerinizin ihtiyaçlarına, konu alanınızın gerektirdiklerine ve elinizdeki mevcut kaynaklara dayalı olarak en uygun ders verme biçimini belirlemeniz çok önemlidir.

5. En iyisi, ekip halinde çalışmak olacaktır. Harmanlanmış ve çevrimiçi öğrenme, çoğu öğretmenin tamamına sahip olamayacağı bir takım beceriler gerektirir. İyi bir ders tasarımı yalnızca öğrencilerin iyi öğrenmesini sağlamaz, aynı zamanda öğretmenin iş yükünün de dengeli olmasını sağlar. Dersler, kaliteli grafikler, iyi bir web tasarımı ve profesyonel video prodüksiyonu ile daha iyi görünecektir. Bu konularda uzmanlardan teknik destek alınması, öğretmenlerin öğrencilerinin geliştirmesini istediği bilgi ve becerilere yoğunlaşmasına olanak verecektir.

6. Kurum tarafından sağlanan ve desteklenen öğrenme teknolojileri, açık eğitim kaynakları, teknoloji destek personeli ve meslektaşlarınızın deneyimleri gibi kurumda var olan kaynakların tam kapasiteyle kullanılması gerekmektedir.

7. Kullanacağınız teknolojileri iyice öğrenmeniz gerekir; böylece bu teknolojilerin öğretim açısından güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

8. Dijital çağın öğrencilerine uygun öğrenme amaçlarının belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda, öğrencilerin edinmeleri gereken becerilerin de konu alanı içerisine bütünleştirilmesi ve bu becerilerin resmen değerlendirilmesi gerekir.

9. Her ders için tutarlı ve öğrenciye net olarak açıklanabilecek bir yapının geliştirilmesi, öğrenme etkinliklerinin bu yapının içerisine uygun şekilde yerleştirilmesi ve bu yapının hem öğrencilerin hem de öğretmenin iş yükü açısından yönetilebilir olması gerekir.

10. Özellikle de öğrencilerin kısmen veya tamamen çevrimiçi çalıştığı programlarda, düzenli ve sürekli öğretmen buradalığı öğrenci başarısı için vazgeçilmezdir. Bunun anlamı, öğretmen ve öğrenciler arasında etkin bir iletişimin olmasıdır. Yüz yüze veya çevrimiçi olarak, öğrenciler arasındaki iletişimin teşvik edilmesi de çok önemlidir.

11. Yeniden tasarlanan derslerin yeni öğrenme amaçlarının dijital çağda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin geliştirilmesini ne derece hedeflediğinin dikkatle değerlendirilmesi ve dersin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin yol ve yöntemlerin belirlenmesi gerekir.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.