EK 2: MEDYA SEÇİMİNİ VE KULLANIMINI YÖNLENDİREN SORULAR

SECTIONS Modeli / C-Cost / Para ve Zaman Maliyeti

17. Hangi medya türünü geliştirmeniz en fazla zamanınızı alacak? Daha çabuk ve daha kolay başka bir şey yapabilir misiniz?

18. Derslerinizi hazırlarken ne kadar zaman harcıyorsunuz? Bu zamanı öğrenme materyallerini hazırlamak için harcayıp, kalan zamanı öğrencilerinizle (yüz yüze veya çevrimiçi) iletişim kurmak için kullanabilir misiniz?

19. Yenilikçi öğretim veya teknoloji uygulamaları için ilave finansman desteği alabilir misiniz? Böyle bir desteği en iyi şekilde nasıl kullanabilirsiniz?

20. Medya tasarlamak ve geliştirmek için kurumunuzdaki öğretim tasarımcılarından veya medya uzmanlarından ne tür yardım alabilirsiniz?

21. Bu ders için hangi açık eğitim kaynakları kullanılabilir? Açık ders kitabı kullanarak öğrencileri ders kitabı satın alma masrafından kurtarabilir misiniz? Kütüphaneniz veya öğrenme teknolojileri destek ofisiniz dersiniz için kullanabileceğiniz açık eğitim kaynaklarını belirlemenize yardımcı olabilir mi?

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.