BÖLÜM 8: EĞİTİMDE MEDYA TÜRLERİNİN SEÇİLMESİ VE KULLANILMASI: SECTIONS MODELİ

Bölümün Amacı

Bu bölümde, öğretme ve öğrenme ortamlarında kullanılacak teknoloji ve medya türlerinin seçiminde doğru ve etkili kararlar verebilmek için bir çerçeve önerilmektedir. Kullanılan çerçeve, SECTIONS modeli olarak anılmaktadır. Çerçeveyi oluşturan sekiz (8) unsurun İngilizce baş harfleri, modelin adını oluşturmaktadır:

 • S (Students – Öğrenciler)
 • E (Ease of use – Kullanım kolaylığı)
 • C (Costs – Maliyet)
 • T (Teaching functions – Öğretim süreci)
 • I (Interaction – Etkileşim)
 • O (Organisational issues – Kurumsal konular)
 • N (Networking – Ağ oluşturma)
 • S (Security and privacy – Güvenlik ve gizlilik)

Bu bölümü okuduktan sonra, öğrettiğiniz konuya uygun teknolojileri ve medya türlerini seçebilecek ve kararınızı gerekçelendirebileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

 • 8.1 Medya türlerinin seçiminde kullanılan modeller
 • 8.2 Öğrenci
 • 8.3 Kullanım kolaylığı
 • 8.4 Maliyet
 • 8.5 Öğretim ve teknoloji/medya seçimi
 • 8.6 Etkileşim
 • 8.7 Örgütsel hususlar
 • 8.8 Ağ oluşturma
 • 8.9 Güvenlik ve gizlilik
 • 8.10 Karar verme

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 8.1 Teknoloji ve medya seçimine dair ön karar verme
 • Etkinlik 8.2 Öğrencilerinizi tanıyın
 • Etkinlik 8.4 Maliyet, hangi teknolojiyi kullanacağınızı nasıl etkiler?
 • Etkinlik 8.5 Çokluortam tasarım ilkeleri
 • Etkinlik 8.6 Öğrenci etkinliklerini teşvik etmede medya ve teknoloji kullanımı
 • Etkinlik 8.10 Medya ve teknoloji seçimi

Önemli Noktalar

1. Medya ve teknoloji seçimi karmaşık bir süreçtir ve birbirleriyle etkileşim içerisinde olan çok sayıda değişken tarafından etkilenir.

2. Bugün itibariyle, medya ve teknoloji seçiminde izlenen belli bir kuram veya süreç yoktur. SECTIONS modeli ise, hangi medya veya teknolojiyi kullanma kararını verecek öğretmenleri bilgilendirecek bir ölçütler veya sorular seti ortaya koymaktadır.

3. Medya seçimi ve kullanımını etkileyen çok sayıda faktör var olduğundan, SECTIONS modelinde yer alan tüm ölçütlerin dikkatli bir analizi sonucu izlenecek tümevarımsal veya sezgisel bir yaklaşım, öğrenme ve öğretme amacıyla teknoloji kullanımına ilişkin karar verilmesini kolaylaştıracak pratik bir yöntemdir.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.