BÖLÜM 4: ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Senaryo E: Tarihsel düşünceyi geliştirme

Şekil 4 E Pekin’de öğrencilerin kullandığı bir tarihi eser (1964-2014) (Yasak: Parmak oyunları, sesli oyunlar, müzik, dans. Bu yasakların kaldırılması, içki oyunları gibi diğer davranışlara yol açtığından tekrar yasaklandı – 1982 Summer Palace Restaurant / Pekin) Resim: © zonaeuropa.com

 

Ralph Goodyear, ABD’nde bir devlet üniversitesinde tarih profesörü olarak görev yapıyor. Geçen dönem HIST 305 Tarih Yazımı isimli dersini, lisans düzeyinde 72 öğrenci aldı. Dersin ilk üç haftasında, Goodyear aşağıdaki konuları içeren 15’er dakikalık kısa ders anlatım videoları kaydetti:

  • Tarihçiler tarafından kullanılan farklı kaynaklar (eski yazılı eserler, doğum, evlilik ve ölüm kayıtları, tanık ifadeleri ve resimler, fotoğraflar ve kalıntılar gibi fiziksel kanıtları da içeren eserler);
  • Tarihsel analizlerin yapıldığı konular;
  • Tarihçiler tarafından kullanılan teknikler (anlatım, analiz ve yorumlama);
  • Tarihe dair üç farklı fikir veya kuram (nesnel, marksist, post modernist).

Öğrenciler, Goodyear’ın istediği zamanlamaya uygun olarak videoları indirip izlemekle yükümlüydü. Sınıf, videolarda geçen konuları tartışmak üzere haftada iki kere 1’er saatlik derslerde buluşuyordu. Öğrenciler için üniversitenin öğrenme yönetim sisteminde derse ayrılan sayfada bir çevrimiçi tartışma forumu oluşturulmuştu. Goodyear, forumda derse ilişkin konularda tartışma konuları açıyor ve öğrencilerin çevrimiçi forumda açılan her bir konu için en azından bir anlamlı yorum veya görüş bildirmesi bekleniyordu. Öğrencilerin foruma yazdıkları görüşlerden aldıkları puanlar, final notlarına ekleniyordu. Bu üç haftalık dönemde, öğrencilerden ayrıca tarih yazımı konusunda bir ders kitabını okumaları bekleniyordu.

Dördüncü haftada, Goodyear sınıfı altışar kişilik 12 gruba ayırdı ve her gruptan son 50 sene içerisinde ABD dışındaki herhangi bir şehrin tarihini araştırmasını istedi. Gruplara, üniversitenin kütüphanesi haricinde, bulabilecekleri tüm kaynaklardan faydalanmaları söylendi: gazete haberleri, resimler, araştırma raporları, vb. gibi çevrimiçi kaynaklar dahil… Araştırmalarının sonunda, gruptan aşağıdaki görevleri içeren bir rapor hazırlamaları bekleniyordu:

  • Bu 50 yılı kapsayan bir konu seçip, o konuyla ilgili bir anlatı (hikaye) yazmaları;
  • Raporlarında kullandıkları kaynakları belirtmeleri ve niye bazı kaynakları seçip bazılarını kullanmadıklarını tartışmaları;
  • İzledikleri yaklaşımı, derslerde tartışılan üç tarihsel fikir ile karşılaştırmaları;
  • Raporlarını, üniversitenin öğrenme yönetim sisteminde derse ayrılan sayfaya çevrimiçi e-portfolyo olarak yüklemeleri.

Öğrencilere, bu çalışmaları gerçekleştirmeleri için beş haftalık süre verildi.

Dersin son üç haftası, grupların çalışmalarını anlattıkları ve sınıfla tartıştıkları grup sunumlarına ayrılmıştı. Sunumlar hem sınıf içerisinde yüz yüze yapıldı, hem de video kaydı alınarak çevrimiçi erişim sağlandı. Dersin sonunda, öğrencilerden diğer grupların çalışmalarını değerlendirip notlandırmaları istendi. Goodyear öğrencilerin değerlendirmelerini dikkate alıyor, ancak notlarda düzeltme yapma hakkını da saklı tutuyor ve yaptığı her düzeltme için bir gerekçe bildiriyordu. Goodyear ayrıca, hem grubun değerlendirmesine hem de öğrencinin çevrimiçi ve sınıf içi tartışmalara bireysel katılımına göre her öğrenciyi bireysel olarak da değerlendiriyordu.

Dersin sonunda Goodyear, öğrencilerin yaptığı çalışmanın niteliğinin onu hem şaşırttığını hem de memnun ettiğini söyledi: “Hoşuma giden şey şu oldu; öğrenciler tarihi öğrenmediler, tarihi yazdılar.’

Gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Biraz renklendirilmiştir.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.