BÖLÜM 9: DERS VERME BİÇİMLERİ

Bölümün Amacı

Bu bölümü bitirdiğinizde:

 • istediğiniz ders veya programı en uygun şekilde nasıl yapıladıracağınıza karar verebilecek;
 • bu kararınızı hangi faktörlerin etkileyeceğini belirleyebilecek; ve
 • öğrencilerin hemen herşeyi çevrimiçi yapabildiği bir ortamda sınıf öğretiminin rolünü daha iyi tanımlayabileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

 • 9.1 Teknoloji tabanlı öğrenme süreci
 • 9.2 Ders verme biçimlerinin karşılaştırılması
 • 9.3 Öğrencinin ihtiyacı ne?
 • 9.4 Kampüste yüz yüze öğretim mi, çevrimiçi öğretim mi?
 • 9.5 Kampüsün geleceği

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 9.1 Dersleriniz teknoloji tabanlı öğrenme sürecinin neresinde?
 • Etkinlik 9.2 Kampüsün sihri
 • Etkinlik 9.3 Öğrencilerinizi tanıyın
 • Etkinlik 9.4 Ders verme biçimine karar verme
 • Etkinlik 9.5 Sınıf ortamınızı yeniden tasarlayın

Önemli Noktalar

1. Teknoloji tabanlı öğrenmede, ‘saf’ yüz yüze öğretimden tamamen çevrimiçi programlara uzanan bir süreç vardır. Her öğretmenin, dersinin veya programının bu sürecin neresinde yer alacağına karar vermesi gerekir.

2. Çevrimiçi öğrenmenin güçlü ve zayıf yönlerine dair önemli bir deneyime sahip olsak da, bu kararı vermemize yardımcı olacak araştırma kanıtlarına veya kuramlara sahip değiliz. Asıl eksiğimiz olan şey ise, çevrimiçi öğrenme olanağı varken yüz yüze öğretimin güçlü ve zayıf yönlerinin kanıta dayalı analizidir.

3. İyi ve sağlam bir kuramın yokluğunda, ders verme biçimine karar verirken dikkate alabileceğimiz dört faktör öneriyorum (özellikle de harmanlanmış öğrenmede yüz yüze ve çevrimiçi öğrenmenin farklı kullanımlarına ilişkin olarak):

 • öğrenci özellikleri ve ihtiyaçlar;
 • yöntem ve öğrenme çıktıları açısından tercih ettiğiniz öğretim stratejisi;
 • (a) içerik ve (b) beceriler açısından konu alanının pedagojik ve sunumsal gereklilikleri;
 • öğretmen olarak erişiminiz olan kaynaklar (zamanınız dahil).

4. Özellikle de harmanlanmış öğrenmeye geçişte, kampüsün ve kampüsteki tesislerin kullanımını yeniden düşünülmelidir.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.