EK A: ETKİLİ BİR ÖĞRENME ORTAMI YARATMAK

Bölümün Amacı

Bu bölümü tamamladığınızda:

 • dersinizin ve öğrencilerinizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilcek bir öğrenme ortamını tasarlayıp uygulayabileceksiniz.

Bu ekte neler var?

Kapsamlı ve etkili bir öğrenme ortamı inşa etmek, dijital çağda öğrenmek ve öğretmek için en önemli koşullardan biridir. Bu ekte, bir öğrenme ortamının kilit unsurlarını ve içinde yaşadığımız dijital çağdaki gelişmelerin bu unsurları nasıl etkilediğini konuşacağız. Bu bölümde, aşağıdaki konular yer almaktadır:

 • A.1 Tasarım ilkelerini zengin bir öğrenme ortamında uygulama
 • A.2 Öğrenme ortamı nedir?
 • A.3 Öğrenen özellikleri
 • A.4 İçeriğin yönetimi
 • A.5 Beceri gelişimi
 • A.6 Öğrenci desteği
 • A.7 Kaynaklar
 • A.8 Öğrenmenin değerlendirilmesi
 • A.9 Kültür ve öğrenme ortamları

Bu bölümde, ayrıca, aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik A.2 Bir öğrenme ortamı nelerden etkilenir?
 • Etkinlik A.3 Öğrencileriniz kimler?
 • Etkinlik A.5 Beceri geliştirme
 • Etkinlik A.6 Öğrenci desteği oluşturma
 • Etkinlik A.7 Hangi kaynaklar önemli?
 • Etkinlik A.8 Dijital çağda hangi değerlendirmeler ön planda?
 • Etkinlik A.9 Öğrenme ortamında kültürün yeri

Önemli Noktalar

1. Etkili bir öğretim tasarlayabilmek için, etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak gerekir.

2. Etkili öğrenme ortamlarının birçok farklı unsuru olacaktır ve bu unsurlar içeriğe ve sahip olunan felsefi duruşa bağlı olarak çeşitlilik gösterecektir.

3. Etkili bir öğrenme ortamı oluşturmanın amacı, daha esnek öğrenme tasarımı modellerinin ortaya çıkarılması ve uygulanmasını sağlamaktır.

 

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.