BÖLÜM 11: DİJİTAL ÇAĞDA ÖĞRETİMİN KALİTESİ

11.4 İKİNCİ ADIM: NE TÜR BİR DERS VEYA PROGRAMDAN BAHSEDİYORSUNUZ?

Şekil 9.1.2 Teknoloji tabanlı öğretim süreci
(Bates’den uyarlanmıştır)

11.4.1 Ders verme biçimini seçerken

Bir dersi nasıl vermek istediğinize dair düşündükten sonraki diğer adım, doğal olarak, dersi yüz yüze ve çevrimiçi öğretim biçimlerini kullanarak nasıl ‘harmanlayacağınız’ olacaktır. Bu konu Bölüm 9‘da ayrıntılı olarak ele alındığından dolayı, özetle şunu söyleyebilirim: Dersiniz için en iyi yüz yüze ve çevrimiçi ‘karışımı’nın nasıl olacağına karar verirken dikkate almanız gereken dört faktör veya değişken bulunmaktadır:

  • tercih ettiğiniz öğretim felsefesi – nasıl öğretmeyi seviyorsunuz
  • öğrencilerinizin (veya potansiyel öğrencilerinizin) ihtiyaçları
  • konu alanının gerektirdiği unsurlar
  • elinizdeki kaynaklar.

Bu kararı verirken tüm faktörleri çözümleyip değerlendirmek gerekli olsa da, sonuçta tüm faktörleri dikkate alıp temelde sezgisel bir karar vereceksiniz. Bu süreç, bir programa bütün olarak baktığınızda özellikle önemli olacaktır.

11.4.2 Kararı kim vermeli?

Derslerini en iyi şekilde nasıl harmanlayacaklarına karar verme sürecine öğretmenler veya öğretim elemanları bireysel olarak dahil olmak durumunda olsalar bile, bu tür kararları alırken ders bazlı değil program bazlı düşünmek daha faydalı olacaktır. Örneğin, bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesini anahtar program çıktılarından biri olarak görürsek, birinci yıl çoğunlukla yüz yüze derslerle başlayıp, öğrencileri çevrimiçi öğrenmeyle program ilerledikçe tanıştırmak, yavaş yavaş çevrimiçi öğretimin payını artırmak ve son senelerine geldiklerinde bazı derslerini tamamen çevrimiçi almaya hazırlamak akıllıca olacaktır.

Artık her programın yalnızca içerik ve beceriler ya da öğretim programı için değil programın nasıl verileceğine (yani yüz yüze ve çevrimiçi bileşenlerin nasıl harmanlanacağına) dair de bir karar verme mekanizmasına sahip olması gerekmektedir. Böyle bir mekanizma, hem öğretim yöntemlerinin hem de program kapsamında yer alacak içeriğin değerlendirildiği bir yıllık akademik planlama sürecinin içerisine dahil edilmelidir (bkz. Bates & Sangrà, 2011).

Kaynakça

Bates, A. and Sangrà, A. (2011) Managing Technology in Higher Education San Francisco: JosseyBass/John Wiley and Co

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.