BÖLÜM 6: EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Bölümün Amacı

Bu bölümü okuduktan sonra:

 • Eğitsel açıdan medya ve teknoloji arasındaki farkı anlayabilecek,
 • Farklı medya ve teknolojileri analitik bir çerçeve içerisinde değerlendirebileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

Eğitimde teknoloji ve medyanın rolünü anlamak ve doğru şekilde kullanabilmek, dijital çağda iyi öğretim yapabilmek için kritik öneme sahiptir. Bu bölüm, kitapta medya araçlarının seçimi ve kullanımına ayırdığım üç bölümün ilkidir.

Eğitim teknolojisinin temelleri üzerinde odaklanan bu bölümde, aşağıdaki konuları inceleyeceğim:

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 6.1: Öğretimde hangi teknolojiyi kullanacağınıza nasıl karar veriyorsunuz?
 • Etkinlik 6.2: Tarih bize neler fısıldıyor?
 • Etkinlik 6.3: Medya mı teknoloji mi?
 • Etkinlik 6.4: Yayın medyası mı iletişimsel medya mı?
 • Etkinlik 6.5: Teknolojinin zaman ve mekan boyutları
 • Etkinlik 6.6: Medyanız ne kadar zengin?
 • Etkinlik 6.7: Mevcut teknoloji kullanımınızı değerlendirelim

Önemli Noktalar

 1. Teknolojiler, farklı yol ve yöntemlerle kullanılabilecek araçlardır. Önemli olan, teknolojinin nasıl uygulandığıdır. Eğitim alanında bile (veya belki özellikle de eğitim alanında), aynı teknolojiyi farklı yollarla uygulamak mümkündür. Dolayısıyla, bir teknolojinin değerine karar verirken, nasıl kullanıldığına veya kullanılabileceğine daha yakından bakmamız gerekir. Esasen bunun anlamı, tek tek araçlara veya teknolojilere odaklanmaktansa, teknolojinin daha bütüncül kullanımını temsil eden medya üzerine daha fazla yoğunlaşmamız gerektiğidir. Ancak unutulmaması gerekir ki, teknoloji, hemen hemen tüm medya türlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir.
 2. Teknolojiden çok medyaya yoğunlaşmak suretiyle, yüz yüze öğretimi de bir medya türü olarak kabul edip, farklı boyutlar veya özellikler üzerinden yüz yüze öğretim medyasıyla daha teknoloji tabanlı medya türlerini karşılaştırmamız mümkün olacaktır.
 3. Eğitsel medyanın genellikle farklı kombinasyonlarla kullanıldığından hareketle, medyanın altı temel taşını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
  • Yüz yüze öğretim
  • Metin
  • Durağan görsel
  • Ses (konuşma dahil)
  • Video
  • Çoklu ve sosyal ortamlar (animasyon, simülasyon, sanal gerçeklik dahil)
 4. Medya türleri, biçim, sembol sistemleri ve kültürel değerler açısından farklılık gösterir. Medyanın türlerinin bu kendine özgü özellikleri, medyanın veya teknolojinin sağladığı kolaylıklar veya avantajlar olarak anılmaktadır. Yani, farklı şekillerde öğrenen öğrencilere yardımcı olmak ve farklı öğrenme çıktılarına ulaşmak amacıyla farklı medya türleri kullanılabilir. Böylece, öğrenme daha bireyselleşecektir.
 5. Bazı teknolojilerin benzer, bazılarınınsa farklı olduğu birçok boyut vardır. Bu boyutlara odaklanmak suretiyle, yeni medya ve teknolojileri çözümlemek için bir temel oluşturabilir, yeni medya ve teknolojilerin var olan coğrafyada nereye ‘yerleşebileceklerini’ görebilir ve öğrenme-öğretme açısından sağlayabilecekleri potansiyel faydaları veya sınırlılıklarını değerlendirebiliriz.
 6. Eğitsel medyanın tanımlanması gereken başka özellikleri veya boyutları da olabilir; ancak, aşağıda sıraladığım üç kritik özelliğin veya boyutun en önemlileri olduğunu düşünüyorum:
  • yayın/iletişimsel
  • senkron(canlı)/asenkron(kayıt)
  • basit/zengin medya
 7. Bununla birlikte, belirli bir medya türünün belirli özelliğe veya boyuta uygun olup olmadığının belirlenmesi, çoğu zaman, o medya türünün nasıl tasarlandığına bağlı olacaktır. Aynı zamanda, bir teknolojinin bu boyutlardan birinde yer almaya ne kadar zorlanacağının bir sınırı vardır. Tasarımın ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak, her boyut üzerinde tek bir ‘doğal’ konum vardır. Bu konumda yer almak, o medyanın eğitim anlamında sağladığı kolaylıklardan en üst düzeyde yararlanabilmek açısından önemlidir.
 8. Daha sonra, medyanın bu özellik veya boyutlarının istenen öğrenme hedefleri ve çıktılarına göre değerlendirilmesi gerekir. Bunu yaparken, yeni bir eğitsel medyanın veya uygulamanın, daha önce gerçekleşmesi mümkün görülmeyen hedeflere ulaşılmasını sağlayabileceği unutulmamalıdır.
 9. Zaman içerisinde, medya daha iletişimsel, daha asenkron ve daha ‘zengin’ bir hale gelmiştir. Böylece, öğrenme ve öğretme anlamında öğretmen ve öğrencilere çok daha güçlü araçlar sunmaktadır.
 10. İçinde barındığı medya türleri ve araçların birleşimiyle eğitsel medyanın tüm özelliklerini ve boyutlarını kapsayan İnternet inanılmaz güçlü bir medyadır.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.