BÖLÜM 8: EĞİTİMDE MEDYA TÜRLERİNİN SEÇİLMESİ VE KULLANILMASI: SECTIONS MODELİ

8.8 AĞ OLUŞTURMA

Şekil 8.8.1 British Columbia Üniversitesi’nin Matematik Sınav Sayfası (Sayfaya gitmek için resmin üzerine tıklayınız)

8.8.1 Ders tasarımında ağ oluşturmanın etkisi

SECTIONS modelinin önceki versiyonlarında, N harfi novelty yani yenilik için kullanılıyordu. Daha önceleri yenilik başlığı altında ortaya koyduğum konuların tümünü Bölüm 8.3 Kullanım Kolaylığı başlığı altına dahil ettim. Böylece, sosyal medyada son dönemde yaşanan gelişmeleri de göz önüne alarak, N harfini artık yenilik için değil networking yani ağ oluşturma için kullanmaya başladım.

Esas itibariyle, medya seçerken sorulması giderek önemli hale gelen bir soru var:

  • Öğrencilerin ders dışında başkalarıyla (konu alan uzmanları, alanın öncüleri ve topluluktaki ilgili kişiler gibi) ağ oluşturmaları ne kadar önemlidir? Ders veya öğrencilerin öğrenme deneyimi bu tür bir dış bağlantıdan fayda sağlayabilir mi?

Bu soruya vereceğimiz yanıt olumluysa, hangi medyayı kullanacağımız da bundan etkilenecek ve özellikle bloglar, wikiler, Facebook, LinkedIn veya Google Hangout gibi sosyal medya araçlarının kullanımı önerilecektir.

Sosyal medya, ders tasarımında ağ oluşturma uygulamasını beş farklı şekilde etkilemektedir:

  • kredi tabanlı çevrimiçi yazılım/teknolojilere ek olarak;
  • yalnızca sosyal medya kullanarak kredili ders tasarımı;
  • öğrenci tarafından oluşturulan öğrenme kaynakları;
  • kapalı öğrenme grupları;
  • öğretmenin liderliğindeki açık eğitim kaynakları.

8.8.2 ‘Standart’ öğrenme teknolojilerinin desteklenmesi

Bazı öğretmenler, ağ oluşturmak için sosyal medya ile ‘standart’ kurumsal teknolojileri (öğrenme yönetim sistemi gibi) birlikte kullanmaktadır. Şifre korumalı olan ve yalnızca öğretmenle derse kayıtlı diğer öğrencilerin kullanabildiği öğrenme yönetim sistemleri, ders içerisinde ‘güvenli’ bir iletişim sağlamaktadır. Sosyal medyanın kullanımı ise, dış dünyayla bağlantı kurmaya izin vermektedir. Bu tür kullanımlarda, örneğin, kullanıcılar tarafından yapılan katkılar ders bloğu tarafından taranabilir veya wikinin yöneticisi yapılan katkıları izleyip onaylayabilir.

Örnek vermek gerekirse, Orta Doğu politikaları ile ilgili bir dersin iç tartışma forumunda dersin konusuyla doğrudan bağlantılı temalar ve konulara ilişkin günümüz olayları tartışılırken, öğrenciler Orta Doğu konusunda çalışan akademisyenler ve öğrencilerin haricinde konuya ilgi duyan herkesin katılımına açık bir wiki oluşturabilirler. Yapılan yorumlar, daha sonra, dersin kapalı tartışma forumuna taşınabilir.

8.8.3 Sosyal medyanın kredili dersler için kullanımı

Bazı öğretmenler, öğrenme yönetim sistemleri ve ders anlatımlarının video kaydına alınması gibi ‘standart’ kurumsal teknolojilerden tamamen uzaklaşarak dersin tamamının yönetimi için sosyal medya kullanmaya başlamaktadır. Örneğin British Columbia Üniversitesi’nin ETEC522 kodlu dersinde, öğretmen ve öğrencilerin derse katkı sağlaması amacıyla WordPress, YouTube videoları ve ses dosyaları kullanılmaktadır. Derste hangi sosyal medyanın kullanılacağı, dersin odak noktası ve sosyal medyadaki yeni gelişmelere göre her sene değişmektedir. British Columbia Üniversitesi’nden Jon Beasley-Murray, öğrencilerin Vikipedi’de Latin Amerikan edebiyatıyla ilgili üst-düzey bir makale yazmasını istediği derste bütün dersi öğrencileri merkeze alarak yapılandırmıştır (Latin American literature WikiProject – bkz. Beasley-Murray, 2008).

8.8.4 Öğrencilerin oluşturduğu öğrenme kaynakları

Öğrencilerin, diğer öğrencilere yardım etmek amacıyla, sosyal medya kullanarak kendi kaynaklarını oluşturduğu çok özel ve ilginç bir gelişmedir. Örneğin British Columbina Üniversitesi’ndeki lisansüstü matematik öğrencileri, Matematik Sınavı/Eğitim Kaynakları adı altında bir wiki oluşturmuştur. Oluşturulan sitede, ‘önceki sınavlardaki sorular ve çözümleri, videolu ders anlatımları ve konuya göre soru çözümleri” yer almaktadır.  Böyle siteler, yalnızca üniversitenin kendi öğrencilerine değil, çalışmalarında yardıma ihtiyaç duyan herkese sıcaktır.

8.8.5 Öz-yönetimli öğrenme grupları

bKAÇD’ler, webinar, blog veya wiki gibi sosyal medya kullanarak oluşturulan öğrenme gruplarının güzel bir örneğidir.

8.8.6 Öğretmenlerin yönettiği açık eğitsel kaynaklar

Sahip oldukları bilgi ve deneyimi herkesin kullanımına açık kaynaklar oluşturmak için kullanan öğretmenler arasında YouTube özellikle ve giderek popüler olmaktadır. Bunun en iyi örneği halen daha Khan Academy olsa da, dışarıda birçok farklı örnek bulunmaktadır. xMOOC’lar başka bir örnektir.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki, öğretimi dışarıya ‘açma’ kararı bir teknoloji kararı olduğu kadar bir felsefeyi ya da değerleri öne alır. Artık teknoloji, bu felsefeyi teşvik etmek ve olanaklı kılmak üzere kullanılmaktadır.

8.8.7 Üzerinde düşünülmesi gereken sorular

  1. Öğrencilerin ders dışında başkalarıyla (konu alan uzmanları, alanın öncüleri ve topluluktaki ilgili kişiler gibi) ağ oluşturmaları ne kadar önemlidir? Ders veya öğrencilerin öğrenme deneyimi bu tür bir dış bağlantıdan fayda sağlayabilir mi?
  2. Eğer önemliyse, bunu en iyi şekilde nasıl yaparız? Sosyal medyayı ayrıca kullanarak mı? Standart ders teknolojisiyle birlikte kullanarak mı? Tasarımı ve/veya uygulanması için gereken sorumluluğu öğrencilere aktararak mı?

Kaynakça

Beasly-Murray, J.  (2008) Was introducing Wikipedia to the classroom an act of madness leading only to mayhem if not murder? Wikipedia, March 18

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.