BÖLÜM 10: AÇIK EĞİTİM TRENDLERİ

Bölümün Amacı

Bu bölümü bitirdiğinizde,

 • açık öğrenmedeki gelişmelerin öğretmen veya öğretim elemanı olarak rolünüzü nasıl değiştirdiğinin farkına varacak;
 • ne zaman kendi materyalinizi geliştirmeniz, ne zaman açık eğitim kaynaklarını kullanmanız gerektiğine karar verebilecek;
 • dijital materyallerin bir kez oluşturulduktan sonra optimum düzeyde kullanabileceksiniz.

BÖLÜMDE YER ALAN KONULAR

 • Senaryo H: Havza yönetimi
 • 10.1 Açık öğrenme
 • 10.2 Açık eğitim kaynakları
 • 10.3 Açık ders kitapları, açık araştırma ve açık veri
 • 10.4 Ders ve program tasarımında ‘açık’lık: Bir paradigma kayması mı?

Bu bölümde ayrıca aşağıdaki etkinlikler yer almaktadır:

 • Etkinlik 10.1 Yükseköğretime erişim isteyen herkese ‘açık’ olmalı mıdır?
 • Etkinlik 10.2 Açık eğitim kaynaklarının kullanımı
 • Etkinlik 10.3 Diğer açık kaynakları kullanmak
 • Etkinlik 10.4 Kendi senaryonuzu oluşturun

Önemli Noktalar

1. Açık eğitim kaynaklarının birçok faydası vardır; ancak etkili olabilmeleri için iyi tasarlanmaları ve zengin bir öğrenme ortamıyla bütünleştirilmeleri gerekir.

2. Açık eğitim kaynaklarının, açık ders kitaplarının, açık araştırmanın ve açık verinin gün geçtikçe artmasının anlamı, gelecekte hemen hemen tüm akademik içeriğin açık ve ücretsiz olarak İnternet üzerinden erişilebilir durumda olacağıdır.

3. Sonuç olarak, öğrenciler eğitim kurumlarına içerik aktarımı açısından değil öğrenme desteği ve dijital çağın gerektirdiği becerilerin kazandırılması açısından bakacaklardır. Bu, hem öğretmenlerin/öğretim elemanlarının rolü hem de derslerin tasarımı anlamında ciddi sonuçlar doğuracaktır.

4. Açık eğitim kaynakları ve açık eğitimin diğer biçimleri, dijital çağın giderek çeşitlenen öğrenci ihtiyaçlarına yanıt vermede gerekli olan öğrenme hizmetlerinin modülerleşmesine ve ayrılmasına yol açacaktır.

5. KAÇD’ler, eğitime erişimini olmayan öğrencilere üst düzey niteliklerin kazandırılması açısından bir çıkmaz sokaktır. KAÇD’lerin asıl değeri ve önemi, yaygın eğitim fırsatlarını geliştirmek ve uygulama topluluklarını desteklemektedir.

6. Açık eğitim kaynakları, KAÇD’ler, açık ders kitapları ve ‘açık’ olmanın diğer dijital biçimleri, öğrenme frsatlarına erişimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaları açısından çok önemlidir. Ancak bunlar, eğitim fırsatlarına erişimde eşitliği sağlamanın temeli olan sağlam bir kamu eğitim sisteminin yerine geçmekten ziyade böyle bir sistemi destekleyici niteliktedir.

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.