BÖLÜM 12: DİJİTAL ÇAĞDA ÖĞRETMEN DESTEĞİ

12.5 EKİP HALİNDE ÖĞRETMEK

image
Şekil 12.5 Kalabalık bir sınıfı küçük gruplara ayırmak Resim: © San Antonio Texas Üniversitesi

Sınıf mevcutlarını, tüm öğrencilerin dijital çağda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olunacak sayılara indirebilmenin kolay bir çözümü yok. Dersin tasarımı ne olursa olsun (yüz yüze, harmanlanmış veya çevrimiçi), öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının çokluğu pedagojik olarak sınırları zorlamaktadır.

Bununla beraber, 1.000 ve üzeri öğrencinin aldığı böyle büyük giriş derslerinin yeniden tasarlanmasına yönelik birkaç başarılı örnek bulunmaktadır (örneğin bkz. Ulusal Akademik Dönüşüm Merkezi‘nin ders tasarımı). Bir çözüm yolu şu olabilir:

  • Dersi tasarlamak, geliştirmek ve vermek üzere bir ekip oluşturun. Ekipte bir kıdemli öğretim üyesi, dört misafir öğretim üyesi, bir o kadar öğretim asistanı, bir öğretim tasarımcısı ve bir web/çokluortam tasarımcısı olsun.
  • Kıdemli öğretim üyesi, ekipte danışman görevindedir. Dersin tasarımından, misafir öğretim üyeleri ve asistanların görevlendirilmesinden ve yaptıkları çalışmaların denetiminden, dersin değerlendirme stratejisinden, değerlendirme sorularından ve rubriklerden kıdemli öğretim üyesi sorumlu olacak; dersin tasarım detaylarına ilişkin kararlar ekibin geri kalanıyla ortaklaşa alınacaktır.
  • İçeriğin hemen hemen tamamı çevrimiçi olarak temin edilecektir.
  • Öğrenciler 30 kişilik gruplarda çalışacaklar, misafir öğretim üyelerinin her biri birden fazla öğrenci grubundan sorumlu olacaktır.
  • Her misafir öğretim üyesi, sorumlu olduğu üç veya dört öğrenci grubunun her birinde yer alan 30’ar öğrencinin her biri için günlük irtibat noktası görevi görecektir. Her misafir üyesine, bir öğretim asistanı destek verecektir.
  • Öğrenciler, hem bireysel hem de grup çalışmaları yapacaktır (projeler veya problem çözme görevleri gibi).
  • Öğrenciler, çevrimiçi tartışma forumlarına katılacaklardır. Her grupta 30 öğrenci olacak ve gruplar misafir öğretim üyesi veya öğretim asistanı tarafından yönetilecektir.
  • Kıdemli öğretim üyesi, her hafta bir saat farklı bir grupla bir araya gelir. Haftada üç kez yapılacak bu görüşmeler, yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Böylece, dönem boyunca her öğrenci kıdemli öğretim üyesiyle en az bir saat bireysel olarak etkileşim içerisine girmiş olacaktır.
  • Misafir öğretim üyeleri, çevrimiçi tartışma forumlarını izler ve mümkün olduğu takdirde haftada bir kez bir veya iki grupla kampüste veya çevrimiçi olarak bir araya gelir.
  • Misafir öğretim üyeleri ve asistanlar, önceden karara bağlanmış değerlendirme rubriklerini kullanarak ödevleri ve sınavları puanlar. Kıdemli öğretim üyesi, süreci takip eder ve öğretim elemanları arasındaki puanlama dengesini sağlar.

Hangi tasarım modeli kullanılırsa kullanılsın, böyle kalabalık derslerde net bir iş modelinin olması gerekir. Bu iş modeli ders için gerekli bütçeyi (öğretim üyelerinin ve asistanların maliyeti de dahil) ortaya koyar, öğrenci sayılarını dikkate alır (daha fazla öğrenci, daha fazla bütçe demektir) ve kıdemli öğretim üyesinin mevcut bütçe sınırları içerisindeki en iyi ekibi oluşturmasına izin verir. Misafir öğretim üyelerine sorumlulukları, çevrimiçi mentörlük ve notlandırma ile ilgili bilgi verilir. Bu hizmetlere karşılık yapılacak ödemeler ya sözleşmenin bir parçası olur ya da ilave olarak yapılır.

İdeal olarak bakıldığında, eğer mümkünse öğretimin bu kadar kalabalık sınıflarda olmaması gerekir. Bununla birlikte, 30 veya daha fazla öğrencili tüm sınıflarda ekip halinde öğretim yapmak temel ilke olarak alınabilir.

Etkinlik 12.5 Bir ekip yaklaşımı tasarlayın

1. Sorumlu olduğunuz 1.600 kişilik bir sınıfınız olduğunu düşünün. İki misafir öğretim üyesi ve altı öğretim asistanı görevlendirecek bütçeniz var. Dersi nasıl tasarlardınız?

Lisans

 Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans için ikon

Dijital Çağda Öğretim Copyright © by A.W. (Tony) Bates is licensed under a Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisans, except where otherwise noted.

Bu Kitabı Paylaş

Geri bildirim / Hatalar

Yorumlar kapalıdır.